معنی الکلی و والجزئي

خواهشمند است برای ادامه بکارگیری از دیکشنری کد تصویری زیر را بنویسید معنی و ترجمه کلمه انگلیسی hoax به فارسی، به همراه مثال، تلفظ آنلاین و توضیحات گرامری. برای دانلود به لینک زیر بروید

2022-12-05
    تفسير حلم الحمل لاختي المتزوجة اللتي ل تحمل
  1. ۳
  2. مترادف و متضاد gulp sip swallow
  3. مترادف و متضاد car carriage wagon