Mbti و

روایی و اعتبار آزمون mbti - شرکت آبی سان mbti آزمون mbti از چهار مقیاس درون گرایی – برون گرایی (ei) ، حسی – شهودی (sn) ، تفکری – عاطفی (tf) و قضاوتی – ادراکی (jp) تشکیل شده که هر مقیاس به صورت دو قطبی می . سایت اینجا زنونس این مطلب را در رابطه با بررسی اینکه تست شخصیت شناسی MBTI چیست و چه تیپ های شخصیتی را می تواند مشخص کند فراهم ساخته است

2023-01-29
    أمريكا بالانجليزي
  1. تست رایگان آرکتایپ (کهن الگو) زنان
  2. Nov 22, 2020 · MBTI
  3. وتم نشر اختبار MBTI® من قبل شركة Myers-Briggs